Het jaar van Corion, gevat in onze kernwaarden

Eenvoudig, ondernemend en liefdevol. Hoe gewend we inmiddels ook zijn aan deze kernwaarden, het blijft belangrijk om te peilen of we ook daadwerkelijk groeien in bijbehorende competenties en opvattingen. Jeroen Top legt daarom, terugkijkend op 2019, de Corion-kernwaarden langs de meetlat.

“Kernwaarden stel je niet vast om er vervolgens van te zeggen dat je op dat vlak uitblinkt. Kernwaarden zijn er om handvatten te geven aan een organisatie; om je aan te committeren en om op door te groeien. Eenvoudig, ondernemend en liefdevol – de termen zitten altijd in ons achterhoofd, bij alles wat we doen en ongeacht de opdrachtgever. Dat gaat met vallen en opstaan, want ook dat is menselijk. Maar we zijn ons er wél altijd van bewust.

Liefdevol

Zo houden we onszelf, en elkaar, continu scherp op ons liefdevol handelen. Liefdevol betekent voor ons verbinding maken met medewerkers van opdrachtgevers, maar ook met de maatschappij waarop ons handelen zijn weerslag heeft. We werken bij Corion samen met een groep intelligente mensen, voor wie het nog wel eens lastig is om in contact te blijven met deze kernwaarde omdat we blijven hangen in vragen stellen. Is wat we doen wel daadwerkelijk zo liefdevol? Is onze werkwijze bij die ene opdrachtgever het uithangbordje ‘liefdevol’ waardig? Hoe mooi is het dan om te horen van een opdrachtgever, die zijn verbazing uitspreekt over wat één van onze mensen heeft bereikt door op wezenlijk niveau contact te maken met de mensen met wie zij samenwerkte. Liefdevol werken in praktijk gebracht. Dan is mijn week goed. Dan weet ik: we doen ertoe!

Ondernemend

Omdat wij veelal met grotere overheden werken, komen we vaak dichtgebouwde structuren en machtsverhoudingen tegen. In een dergelijke hiërarchie is het moeilijker om je ondernemerschap kwijt te kunnen en je los te maken van oude patronen. Des te interessanter is het daarom dat wij dat ‘in het klein’ ook intern terugzien bij Corion. Wij hebben bewust gekozen voor een holacratie waarin voor iedereen ruimte wordt gecreëerd om de regie te pakken en zelf beslissingen te nemen. Ook bij ons gebeurt het echter nog regelmatig dat mensen geneigd zijn om verantwoording af te leggen of om over schouders mee te kijken. De overgang van een traditionele organisatie naar een situatie waarin iedereen het voor het zeggen heeft, is nu eenmaal een lastige. De ervaringen die we binnen de eigen gelederen opdoen op het gebied van ondernemerschap, zijn waardevol in de samenwerking met onze opdrachtgevers.

Eenvoudig

Ook in onze eenvoud zijn we, wat mij betreft, opvallend gegroeid in 2019. Dat zit hem enerzijds in de eenvoud van de oplossingen die we in de praktijk brengen, anderzijds in de eenvoud als mens. Over dat laatste: we zijn ons er steeds beter van bewust hoe we in elkaar steken en wat onze eigen patronen zijn; nemen onszelf ook vooral niet te serieus. Doe je dat wel, en houd je je ego onvoldoende onder controle, dan wordt het moeilijk om liefdevol te handelen. Hoe verder van ons ego, hoe dichter bij ons hart. Ook in ons handelen, in de holacratie waarin we werken, leren we onszelf aan om dingen op een simpele manier aan te pakken en te komen met oplossingen die passen bij de omvang van de organisatie waar we acteren. Goed nadenken, afwegen, proefmetingen doen, en er zodoende achter komen hoe we het minimale kunnen vinden waar we maximale impact mee kunnen behalen.

En het mooiste van alles is, terwijl ik zo terugkijk op 2019 en op het succes dat we in het afgelopen jaar zakelijk gezien hebben behaald: daar hebben we helemaal niet op gestuurd. De groei van ieder individu, persoonlijke ontwikkeling: dáár hebben we op gestuurd. Ons zakelijk succes is daar het gevolg van. Mooi toch?”

– Jeroen Top

Kunnen wij u met raad en daad bij staan?

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Bezoekadres

Rijksstraatweg 104c
3632 AD
Loenen aan de Vecht

Postadres

Bredestraat 9
3632 AX
Loenen aan de Vecht

Contact

office@corion.nl
088 267 4660
connect with us