Een greep uit onze opdrachten. Groot en klein, nationaal en internationaal.

Samen werken, samen resultaat

Corion heeft het verschil gemaakt bij een brede groep klanten.
Scroll over de logo’s en zie met wat voor soort bedrijven we samenwerken, klik op meer info om te zien wat onze raadgevers aan leiderschap in raad en daad hebben toegevoegd bij de opdrachtgever.

Image
Abrona begeleidt mensen met een verstandelijke beperking of maatschappelijk probleem.

Abrona

Image
De Belastingdienst is in Nederland belast met het heffen en innen van belastingen. De dienst maakt onderdeel uit van het Ministerie van Financiën.

Belastingdienst

Image
De Dienst Justitiële Inrichtingen is een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland.

DJI

Image
Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

Exodus

Image
Fontys Hogescholen is een Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs met de statutaire zetel in Eindhoven.

Fontys Hogescholen

Image
De gemeenteraad heeft als belangrijkste taken het vaststellen van het beleid en het toezien op uitvoering van dit beleid.

Gemeente Zwolle

Image
De Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam is de lokale gezondheidsdienst van Amsterdam en doet onderzoek om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te monitoren en te verbeteren.

GVB

Image
GVB is een Nederlands openbaarvervoerbedrijf en verzorgt het openbaar vervoer in de gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp en het tot de gemeente Ouder-Amstel behorende Duivendrecht.

GVB

Image
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste en grootste hbo-instelling in het noorden van Nederland.

Hanzehogeschool Groningen

Image
De Hogeschool van Utrecht ontstond in 1988 door een fusie van enkele hogescholen in de stad en provincie Utrecht.  

Hogeschool Utrecht

Image
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is het nationale data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie.

KNMI

Image
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Image
Dit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen.

Ministerie VW&S

Image
De politie in Nederland is belast met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het OM.

Nationale Politie

Image
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten.

NCSC

Image
ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten zij ons 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen.

ProRail

Image
De Raad voor de rechtspraak is een orgaan van de Nederlandse rechtsprekende macht, zonder rechtsprekende taken. De raad is ingesteld op 1 januari 2002.

Raad voor de Rechtspraak

Image
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de beleids-, uitvoerings- en onderzoeksorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Rijksdienst CE

Image
Rijn IJssel is met 24 vestigingen hét roc voor Arnhem, Wageningen en omstreken.

ROC Rijn IJssel

Image
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB), is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu.

STAB

Image
De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) zet zich in voor de re-integratie van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en kampen met verslaving en/of psychiatrische problemen.  

SVG

Image
De Technische Universiteit Delft is een publieke rechtspersoon conform de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

TU Delft

Image
Samen met gemeenten werkt VNG Realisatie aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers.  

VNG Realisatie

Wilt u weten hoe wij werken?

Bezoekadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Postadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Contact

office@corion.nl
088 267 4660
connect with us