RIVM

Het verbeteren van specialistische jeugdhulp

Samen met 13 omliggende gemeenten werkt de Gemeente Amsterdam hard aan het vernieuwen van de specialistische jeugdhulp. Ze schakelden Maarten Dekkers van Corion in als implementatiemanager om dit grote, complexe project in goede banen te leiden.

Om jeugdigen en hun ouders sneller en beter te kunnen helpen, startte de Gemeente Amsterdam een groot project om de werkwijze van de specialistische jeugdhulp te vernieuwen. Amsterdam doet dit samen met 13 omliggende gemeenten. De belangrijkste speerpunten van het project zijn:

  • Ouders meer regie geven over de hulp
  • Een bredere kijk op de gezinsproblematiek
  • Beter sturen op het gewenste resultaat van de hulp
Als implementatiemanager werkte Maarten aan een aantal belangrijke doelstellingen. Door een projectmatige werkwijze in te voeren bracht hij mensen bij elkaar en stimuleerde hij ze om informatie goed en tijdig te delen. Dit veroorzaakte veel rust bij het management en de deelprojectleiders en een goede samenhang tussen de projecten. Daarnaast zorgde Maarten voor beweging in het project door werkzaamheden op te pakken waar extra inzet op nodig was, en door de verschillende deelprojectleiders waar mogelijk te ondersteunen.

Wat maakt dit project bijzonder?
Het project is bijzonder complex, met name vanwege de afstemming met de 13 regiogemeenten en de grootte van de gemeente Amsterdam zelf. Maar het is vooral een heel mooi project. Het succesvol implementeren van de vernieuwde specialistische jeugdzorg is van heel groot belang. Ook is het bijzonder om te werken met al die hardwerkende mensen die de hulp aan jeugdigen een zeer warm hart toedragen.

Het project heeft de voorwaarden gecreëerd om de nieuwe werkwijze voor de specialistische jeugdhulp binnen de Gemeente Amsterdam (en de regiogemeenten) tot een succes te maken. Zo kunnen jeugdigen en hun ouders nog beter geholpen worden.

Kunt u ook rust, samenhang en ondersteuning gebruiken?

Wilt u ook een nieuwe werkwijze invoeren? Of heeft u een complex project op de planning staan waarbij u wel een goede projectleider of implementatiemanager kunt gebruiken?

Bezoekadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Postadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Contact

office@corion.nl
088 267 4660
connect with us