Waar doen we het nou eigenlijk voor?

In de ambitie zo resultaatgericht mogelijk te werken en doelen te behalen in projectmanagement, verliest men nogal eens het zicht op het belang voor het grotere geheel. Zonde, vindt Raadgever Marijn Bouwmeester, want juist zingeving is een van de belangrijkste drijfveren om gemotiveerd te blijven.

“Voor mij is het belangrijk dat wat ik doe bijdraagt aan iets groters. Die filosofie draag ik dan ook graag uit in mijn werk als projectmanager. Als mensen los van vastgelegde procedures de ruimte krijgen om na te denken over hun eigen werk en over de manier waarop ze het beste kunnen bijdragen aan het grotere geheel, vergroot dat de betrokkenheid en motivatie van ieder individu.

Persoonlijke benadering

Mijn opdracht bij het Openbaar Ministerie (OM) is daar een mooi voorbeeld van. Hier werd een pilot opgezet om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen in het uitoefenen van hun rechten. Het OM stelde zichzelf met name ten doel de informatievoorziening te verbeteren en slachtoffers één persoonlijk aanspreekpunt te geven tijdens de duur van de strafzaak bij het OM. Dat betekent dus ook dat je meer afstemt op de behoefte van het slachtoffer. Oftewel: medewerkers moesten gestimuleerd worden om voorbij de processen en procedures te kijken en na te denken over het grotere doel. ‘Wat kan ik nu doen in deze situatie om van toegevoegde waarde te zijn voor deze persoon?’

Intrinsiek gemotiveerd

Het is mooi om te zien hoe zingeving vanzelf ontstaat wanneer professionals de ruimte krijgen om ook echt professionals te zijn. Wanneer ze, los van richtlijnen en regels, écht weer eens in de waarom-vraag duiken: ‘waarom doen we wat we doen, en hoe kunnen we dit gezamenlijk verbeteren?’ Begrijp me niet verkeerd, procedures worden niet voor niets vastgelegd en er is geen organisatie die zonder kan, maar ze moeten niet allesbepalend worden. Als professionals op basis van die waarom-vraag met elkaar in gesprek gaan, zul je zien dat het makkelijker is om gezamenlijke doelen te stellen die iedereen verder brengen.

Afstand van de waan van de dag

Durf concrete resultaten zo nu en dan dus los te laten en laat de teugels ten behoeve van het overkoepelende doel enigszins vieren. Durf medewerkers te prikkelen met scherpe vragen die losstaan van de waan van de dag. Bekijk lopende acties en taakverdelingen ook eens in een bredere context en vraag je af of de koers die je vaart nog wel strookt met het grotere geheel.

– Marijn Bouwmeester

Kunnen wij u met raad en daad bij staan?

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

1 Reactie

  1. Hebben we voor het verbeteren van de waterkwaliteit op stikstof (behalen doelen Nitraatrichtlijn) met onze focus op fosfaat wel het juiste stuurwiel in handen? Ik ben bang van niet. In dat geval zouden we in plaats van de fosfaat, juist de stikstof moeten exporteren naar het buitenland. Net zoals in Belgie gebeurt, daar is mestverwerking gericht op afvoer van stikstof. In Nederland blijven we nu precies zitten met het mineraal waar we van Brussel juist vanaf moeten. Straks hebben we wel een Nederlands fosfaatprobleem opgelost, maar het Europese stikstofprobleem is gebleven.

Bezoekadres

Rijksstraatweg 104c
3632 AD
Loenen aan de Vecht

Postadres

Bredestraat 9
3632 AX
Loenen aan de Vecht

Contact

office@corion.nl
088 267 4660
connect with us