Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tablets voor gedetineerden, van papier naar digitaal in de bajes

DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) startte een project in 2015 om voor gedetineerden een tablet te ontwikkelen die een betere aansluiting biedt met de digitale wereld buiten de gevangenismuren.
 Ze schakelden Maud Jonkhout van Corion in om als brug te fungeren tussen de klant met haar functionele wensen en eisen en de softwareleverancier.

In de gevangenissen van DJI moeten gedetineerden hun verzoeken en vragen aan de organisatie en de buitenwereld, indienen op papier. Het in goede banen leiden van deze grote papierstroom kost de medewerkers op de werkvloer veel tijd en werk. De gedetineerde is daarnaast volledig afhankelijk van de medewerkers om iets te kunnen regelen. In het huidige digitale tijdperk is dit een achterhaalde manier van werken waar DJI graag iets aan wilde veranderen d.m.v. een pilot.

Meer zelfredzaamheid voor de gedetineerde en minder papier op de werkvloer
Om een passend en werkbaar antwoord te vinden op de vraag van DJI, zette het projectteam een aantal stappen om tot een goed resultaat te komen;

  • De wensen en behoeften van de medewerkers en gedetineerden werden nauwkeurig in kaart gebracht en vertaald naar functionele eisen voor de leverancier van de tablets
  • De medewerkers en representatieve groep gedetineerden werden gedurende het hele traject actief meegenomen in alle ontwikkelingen. We kozen daarin voor een Agile werkwijze
  • Alle opleveringen van de leveranciers werden op locatie met de medewerkers en gedetineerden uitgebreid getoetst en functionaliteiten waar nodig bijgestuurd en aangescherpt
Voor de rol als Lead Business Analist viel de keuze van DJI op Maud. Door haar kennis van procesmanagement en ICT systemen, gecombineerd met een sterk verbindende stijl van werken en klantgevoel paste zij uitstekend in het team en de uitdaging die het project had. Door intensief het contact te blijven zoeken met de medewerkers en gedetineerden, en hun wensen en behoeften door te vertalen naar eisen voor de verschillende leveranciers is er een tablet opgeleverd die aansluit bij de klantbehoefte. Door daarna als implementatie specialist binnen enkele gevangenissen de pilot te begeleiden heeft Maud vanaf de start van het project tot de uiteindelijke oplevering van de tablet als robuuste brug gefungeerd tussen de verschillende betrokken partijen.
Uiteindelijk is er een tablet voor gedetineerden opgeleverd die voldoet aan de belangrijkste eisen;

  • De tablet bevat, door de medewerkers en gedetineerden zelf uitgedachte functionaliteiten, die de gedetineerde kan gebruiken om zaken te regelen op het gebied van financiën, werk, wonen en onderwijs
  • De infrastructuur waarop de tablet werkt voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid en privacy
  • De opgeleverde infrastructuur en functionaliteiten op de tablet vormen de basis voor een innovatieplatform waarop in de toekomst binnen DJI verder gegaan kan worden met de ontwikkeling van nieuwe digitale voorzieningen die passen bij de doelstellingen van DJI

Wilt u ook een dergelijke aanpak in uw organisatie gebruiken?

Spreekt onze combinatie van verbinden, de juiste kennis en een gedegen implementatie u aan? Neem dan contact met ons op!

Bezoekadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Postadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Contact

office@corion.nl
088 267 4660
connect with us