Openbaar Ministerie

Slachtoffers van misdrijven beter ondersteunen

Het Openbaar Ministerie zette een grootschalige pilot op om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen bij het uitoefenen van hun rechten. Ze schakelden Marijn Bouwmeester van Corion in als projectleider om de pilot op te zetten, door te ontwikkelen en naar een goed eindresultaat te begeleiden.

Slachtoffers van misdrijven beter ondersteunen bijvoorbeeld om het recht op informatie, het recht om schade te verhalen op de dader(s) en het recht om op de juiste manier behandeld te worden. Zeer belangrijk als je het slachtoffer bent van een overval, inbraak, geweld, een verkeersongeval of een zedendelict.

Pilotproject op twee OM-locaties
Om de slachtoffers hier beter in te kunnen ondersteunen, startte het OM in juli 2017 een pilot op twee OM-locaties. Deze pilot had als doel in beeld te brengen:

  • Wat de behoefte aan ondersteuning bij de slachtoffers is
  • Welke capaciteit er nodig is om de benodigde ondersteuning te bieden
  • Welke rol het OM in de ondersteuning moet hebben
  • Welke rol ketenpartners zoals de Politie en Slachtofferhulp Nederland spelen
  • Hoe de procesgang er voor de slachtoffers uit moet zien

De pilot testte een aanpak waarbij het OM werkt met zaakcoördinatoren die namens het OM het vaste aanspreekpunt voor slachtoffers vormen tijdens de behandeling van de zaak. Voor al hun vragen kunnen zij bij deze persoon terecht.

Het was een grote pilot: ongeveer 300 zaken met ruim 700 slachtoffers. Daarom schakelde het OM via Corion een projectleider in. Marijn Bouwmeester bleek daar een zeer geschikt persoon voor. Marijn werkt vanuit de waarom-vraag. Ze luistert goed naar de betrokkenen, bekijkt wat er al is en borduurt daarop voort om er vervolgens een werkbaar en menselijk geheel van te maken. Hierbij neemt ze alle betrokkenen goed mee in het proces.

Marijn heeft de pilot op beide locaties opgezet en doorontwikkeld. Daarnaast heeft ze o.a. het besluitvormingsproces over het samenstellen van de pilot vormgegeven en de training voor de zaakcoördinatoren samengesteld. Als projectleider werkte ze toe naar tastbare resultaten met een breed draagvlak binnen de organisatie.

Alle organisatieonderdelen van het OM zijn betrokken. Slachtoffers zijn heel opgelucht dat ze gehoord worden en geen nummer zijn, juist door het persoonlijke contact met de zaakcoördinator.

Kunt u ook extra raad en daad gebruiken?

Bent u ook op zoek naar een projectleider die uw project naar een goed eindresultaat leidt en zorgt voor een breed draagvlak in uw organisatie?

Bezoekadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Postadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Contact

office@corion.nl
088 267 4660
connect with us