Gemeente Zwolle

Eelco Vreeling

Betere dienstverlening door meer online mogelijkheden

Gemeente Zwolle wilde haar bedrijfsvoering compacter maken. Sneller, makkelijker en efficiënter, met als doel de dienstverlening richting burgers te verbeteren. Ze schakelden Eelco Vreeling van Corion in om een groot aantal processen te digitaliseren en de medewerkers van de gemeente hierin mee te nemen.

Een compacte bedrijfsvoering realiseren binnen de taakopvatting van de gemeentelijke dienstverlening. Dat was de uitdaging van Gemeente Zwolle. Hierbij moesten zoveel mogelijk werkstromen worden gedigitaliseerd, waaronder:

  • Archiveringswerkzaamheden
  • Vele gemeentebrede werkprocessen
  • Online aanvraagmogelijkheden voor burgers

Een ingrijpend project, want bij het compacter worden van de bedrijfsvoering zouden er ook werkzaamheden komen te vervallen. Gemeente Zwolle schakelde via Corion een interim afdelingshoofd om dit project in goede banen te leiden.

Eelco ging bij Gemeente Zwolle aan de slag als interim afdelingshoofd Documentaire Informatievoorziening (DIV). In deze rol integreerde hij de afdeling DIV in de afdeling Informatie, waarna hij van die afdeling interim hoofd werd. Eelco stuurde ruim 25 medewerkers aan. Omdat er ook werkzaamheden zouden komen te vervallen, voerde hij met een aantal van deze medewerkers voorbereidende gesprekken gericht op herplaatsing.

De aanpak van Eelco kenmerkt zich door de feiten objectief inzichtelijk te maken, zodat hier weloverwogen besluiten over genomen kunnen worden. Daarbij betrekt Eelco de mensen vanaf het begin bij het veranderingsproces en neemt hij hun inzichten en expertise mee in de afwegingen.

De werk- en informatiestromen binnen Gemeente Zwolle verlopen nu sneller en beter. En de dienstverlening aan de burgers is verbeterd doordat diensten nu ook online worden aangeboden. Een mooi resultaat!

Wilt u ook efficiënter werken?

Wilt u processen makkelijker of sneller maker? Of wilt u werkstromen verder digitaliseren? En wilt u er daarbij zeker van zijn dat u draagvlak heeft bij uw medewerkers? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Bezoekadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Postadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Contact

office@corion.nl
088 267 4660
connect with us