Enexis

Gewenste gedragsverandering meetbaar maken bij Enexis

Enexis is een veranderingstraject gestart waarbij in de toekomst ander gedrag wordt verwacht van leidinggevenden en medewerkers. Om de gewenste gedragsveranderingen te volgen en de voortgang te kunnen beoordelen, is gevraagd om hiervoor meetsystemen te ontwikkelen.

Enexis verzorgt als netwerkbeheerder de distributie van gas en elektriciteit in noord-, oost- en zuid-Nederland. De veranderingen in de energiewereld, de zgn. energietransitie, heeft grote gevolgen voor de organisatie. De energievoorziening zal er de komende decennia heel anders uit gaan zien. De netbeheerder moet kunnen leveren wat burgers en industrie bedenken voor een duurzame toekomst. Enexis heeft een organisatie-ontwikkelingstraject in gang gezet gericht op de ‘strategie Enexis 2020’ om hierop tijdig in te spelen. Hiervoor is vastgesteld dat o.a. nodig is dat medewerkers en leidinggevenden met ambitie inspelen op de veranderingen, meer eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken om te leren. De opdracht voor Corion was om meetsytemen te ontwikkelen om deze gewenste veranderingen te kunnen monitoren.

Corion heeft de krachten gebundeld van interne HR-professionals en externe deskundigen om twee ‘thermometers’ te ontwikkelen voor een strategisch veranderingstraject bij Enexis.

Gerard Sipkens was projectleider van de werkstroom systemen binnen het programma van het veranderingstraject strategie Enexis 2020. Hij heeft met een intern team van HR-professionals en enkele externe deskundigen de tools ontwikkeld om de gewenste gedragsveranderingen tijdens het verandertraject te kunnen monitoren.

Corion heeft de krachten gebundeld van interne HR-professionals en externe deskundigen om twee ‘thermometers’ te ontwikkelen voor een strategisch veranderingstraject bij Enexis. Dit heeft geleid tot het opleveren van twee praktische, bruikbare tools in de vorm van een on-line zelf-assessment voor leidinggevenden en een organisatie-breed periodiek te houden medewerkersonderzoek. Op deze wijze kan het management volgen of de gewenste gedragsveranderingen daadwerkelijk zichtbaar worden in de organisatie en bevorderen dat de veranderingen duurzaam worden verankerd in de organisatie.

Interesse?

Neem contact op met Corion als er bij uw organisatie een soortgelijk vraagstuk speelt. Corion kan voor u een geschikte raadgever inzetten.

Bezoekadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Postadres

Steijnlaan 16
1217 JS
Hilversum

Contact

office@corion.nl
088 267 4660
connect with us